Herroepingsrecht

Let op: Herroepingsrecht op aangekocht digitaal lesmateriaal geldt alleen voor consumenten en vervalt zodra je gestart bent met het bekijken ervan.

Mocht hiervan nog geen sprake zijn dan heb je als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen is het van belang dat je ons hiervan middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stelt.

Hiervoor kun je ook het Europees modelformulier voor herroeping gebruiken (PDF), maar dat is niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven is het voldoende om de mededeling aan ons te verzenden voordat de hierboven genoemde herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je het bedrag dat je hebt betaald uiterlijk binnen 14 dagen van ons terug. Wij betalen altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de aankoop is gedaan.

Europees modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen).